Lookout from Puʻu o Mahuka Heiau, O’ahu

Hawaiian Temple on Oahu North Shore Puu o Mahuka Heiau

This is from the lookout of the Puʻu o Mahuka Heiau, the largest Hawai'ian shrine on the island of O'ahu, overlooking Waimea Bay and Waimea Valley. Puʻu o Mahuka means 'Hill of Escape'.

Did you like this? Share it:

Leave a Reply


*